HR/ SL/ EN/ DE

POLITIKA PRIVATNOSTI/POLITIKA O KOLAČIĆIMA

 

Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb, telefon:  +385 1 6009 448, fax.: +385 1 6052 862, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.zagrebacka-zupanija.hr

 

 1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Renata Zgurić, dipl. iur. tel: +385 1 6009 463, fax: +385 1 6009 489, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu korištenja aplikacije centralnog digitaliziranog kataloga prekogranične turističke destinacije između Zagrebačke županije (HR) i subregije Obsotelje i Kozjansko (SI), obrađujemo u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene svrhe, u skladu s našim pravnim obvezama, postojanjem legitimnog interesa i davanjem privole uključuju: 

 • prikupljanje osobnih podataka radi praćenja statistike o korištenju aplikacije s ciljem boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva;
 • prikupljanje i obradu osobnih podataka uz privolu radi izravnog marketinga (dostave newslettera putem adrese e-pošte) i marketinga;
 • prikupljanje i obradu osobnih podataka radi davanja odgovora na zaprimljene upite;
 • prikupljanje i obradu osobnih podataka radi odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • prikupljanje i obradu osobnih podataka radi sudjelovanja na našim aktivnostima, edukacijama i predavanjima.

 

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES) 
 • na službenim internetskim stranicama centralnog digitaliziranog kataloga prekogranične turističke destinacije koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) i prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti)koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta  te marketinški kolačići (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

 

3.1. Kolačići treće strane 

      Ovo Internet mjesto koristi sljedeće kolačiće treće strane:

 • Google Maps, servis koji nudi prikaz interaktivnih geografskih karata izravno na Internet mjestu koje posjećujete, koje nudi Google Inc. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka koje vrši Google, kao i o Vašim pravima u tom pogledu i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti, posjetite poveznicu na Googleovu politiku privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=hr
 • YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata, koje na području Europskog gospodarskog prostora i Švicarske nudi Google Ireland Limited. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka koje vrši Youtube, kao i o Vašim pravima u tom pogledu i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti, posjetite poveznicu na Googleovu politiku privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=hr
 • MailChimp, servis za e-mail marketing i automatizirano slanje newslettera i automatizaciju e-mail kampanja. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka koje vrši Mailchimp, kao i o Vašim pravima u tom pogledu i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti, posjetite poveznicu na Mailchimpovu politiku privatnosti: Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka koje vrši Youtube, kao i o Vašim pravima u tom pogledu i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti, posjetite poveznicu na Googleovu politiku privatnosti: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

3.2. Kako prihvatiti kolačiće 

 • odabirom opcije “Prihvaćam kolačiće“ dopuštate pohranjivanje svih gore navedenih kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.

  

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke: Renata Zgurić, dipl. iur. tel: +385 1 6009 463, fax: +385 1 6009 489, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

Vaša prava su:

4.1. Pravo na pristup osobnim podacima

4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

4.3. Pravo na brisanje (zaborav)

4.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

4.4.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

4.5. Pravo na prigovor

 

 1.  DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 1. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo.

 1. KONTAKT INFORMACIJE 

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od sljedećih kontakata: Renata Zgurić, dipl. iur. tel: +385 1 6009 463, fax: +385 1 6009 489, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

 1. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani u skladu s načelom transparentnosti.